/

Cảnh báo thủ đoạn vận chuyển hàng trăm nghìn USD giả vào Việt Nam

Một đường dây tội phạm tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền USD giả từ Campuchia về Việt Nam mới đây đã được lực…