Top tin tài chính – ngân hàng trong nước đáng chú ý nhất tuần (12/11 -19/11)

Tuần từ 12/11 đến 19/11, thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý. Ngân hàng…