/

Tìm hiểu về token và Tokenomics trong blockchain

I. Tokenomics là gì? Tokenomics gồm 02 từ "token" và "economics" hay còn được gọi là "crypto-economics". Tokenomics được định nghĩa là giá trị của…