BTC là gì? Tìm hiểu cách thức hoạt động của đồng tiền ảo Bitcoin

Chợ giá - Bitcoin (BTC) không chỉ là tiền điện tử đầu tiên được phát minh mà còn là loại tiền điện tử được biết…