Các ngân hàng trung ương tiếp tục dự trữ vàng

CHỢ GIÁ - Sau khi bổ sung một lượng vàng cao trong lịch sử vào quỹ dự trữ trong quý 3, các ngân hàng trung…