/

Phương án giảm 100% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng không được chấp thuận

CHỢ GIÁ - So với nhiều nước khác, thuế tiêu thụ nhiên liệu của Việt Nam đang ở mức trung bình thấp nên Bộ Tài…