/ /

Nhiều hộ gia đình có thu nhập hơn 1 triệu đô ở Mỹ lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà.

Ngày càng nhiều hộ gia đình ở Mỹ có thu nhập cao lựa chọn đi thuê nhà thay vì mua nhà. Bất chấp những gói…