/

Lào đang đối mặt với tình trạng khan hiếm xăng dầu trầm trọng

CHỢ GIÁ - Nhiều trạm xăng tại Lào đã đóng cửa, buộc người tiêu dùng phải xếp hàng nhiều giờ để mua nhiên liệu dự…