Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc đang gặp khủng hoảng

CHỢ GIÁ - Mọi người đều nghĩ rằng thị trường cung cấp thép bị tàn phá bởi COVID-19 ở Trung Quốc đang có xu hướng…