/

Thẻ visa ảo là gì? Nên đăng ký thẻ visa ảo ở ngân hàng nào?

Chợ giá - Thẻ Visa ảo được dùng để số hóa thẻ Visa, thay vì dùng thẻ Visa vật lý, người dùng có thể làm…