Tất toán là gì? Làm sao để tất toán tài sản tiết kiệm?

Chợ giá - Trong ngân hàng, tất toán là việc khách hàng kết thúc một giao dịch hay hợp đồng ngay cả khi chưa đến…