/

Vì sao vàng là một khoản đầu tư rất khác so với tiền điện tử?

CHỢ GIÁ - Vàng và tiền điện tử thường được so sánh với nhau. Nhưng vàng rất khác với các loại tiền điện tử kỹ…