/

1 lượng vàng bằng bao nhiêu ký: Các đơn vị quy đổi vàng

Giá vàng trong những tháng gần đây tăng cao đột biến do nhiều người tranh thủ mua vàng để tích trữ và dự phòng tiền…