Phiên ATC là gì? Hướng dẫn sử dụng và ví dụ về lệnh ATC

Chợ giá - Phiên ATC còn gọi là lệnh đóng cửa, là lệnh được thực hiện vào trước khi thị trường tài chính đóng cửa…