/

Phí quẹt thẻ tín dụng và cuộc chiến kéo dài gần 2 thập kỷ

Vào ngày 26/03 vừa qua, Visa và Mastercard đã đồng ý giới hạn những chi phí quẹt thẻ, được coi như một phần của thỏa…