Giải đáp: Ngồi xem đánh bạc có bị xử phạt hay không?

Ngồi xem đánh bạc có bị xử phạt hay không? Hành vi này được hiểu là hành vi của một người có mặt tại nơi…