/

Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài mới từ Mỹ

Làn sóng đầu tư nước ngoài mới đang ồ ạt đổ vào Việt Nam, đặc biệt là từ các doanh nghiệp Mỹ sau khi được…