/

Mã OTP là gì? Tại sao nên sử dụng mã OTP khi giao dịch trực tuyến?

Chợ giá - Mã OTP là phương pháp bảo đảm an toàn khi giao dịch trực tuyến. Bạn thường xuyên nhận được mã OTP để…