Ốc giác là gì? Cập nhật giá ốc giác hôm nay

Ốc giác là loại hải sản chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Ốc giác có kích thước lớn và đa phần đều sử dụng được.…