Máy POS là gì? Tìm hiểu Các cách thanh toán qua máy POS

Máy POS (Point of sale) là loại máy bán hàng có tích hợp phần mềm giúp cho doanh nghiệp thanh toán trực tuyến. Sử dụng…