Đề xuất áp dụng hóa đơn điện tử, nhiều cây xăng có nguy cơ đóng cửa?

Tại dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương nêu rõ việc quy định…