/

Lừa đảo vàng giả gia tăng ở Trung Quốc: Người dân có nguy cơ mất trắng

Chợ giá - Hoạt động mua vàng đã tăng vọt ở Trung Quốc trong những năm gần đây, khi mà người dân đa số thuộc…