Lệnh LO là gì? Ưu và nhược điểm của lệnh LO

Lệnh LO hay còn gọi là lệnh giới hạn, cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá xác định…