/

Giả đáp: Ngân hàng phá sản người dân lấy lại tiền đã gửi như thế nào?

Ngân hàng phá sản là một sự việc không mong muốn, nhưng vẫn có thể xảy ra. Khi ngân hàng phá sản, người dân sẽ…