Ký quỹ là gì? Những điều cần biết về ký quỹ trong kinh doanh và đầu tư

Chợ giá - Nhiều người thường thắc mắc Ký quỹ là gì khi giao dịch với ngân hàng, đầu tư chứng khoán hay làm việc…