/

Tỷ giá đài tệ suy yếu khi Đài Loan nằm trong danh sách bị Mỹ “thao túng tiền tệ”

Trong báo cáo bán niên về ‘Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ' công…