Joint Venture là gì? Ví dụ về Joint Venture đơn giản dễ hiểu nhất

Chợ giá - Joint Venture (Liên doanh) là thỏa thuận hợp tác giữa hai hay nhiều đơn vị kinh doanh, với mục đích bắt đầu…