Đại lý bán lẻ xăng dầu được quyền mua hàng từ nhiều nguồn?

Bộ Công thương đang nghiêng về đề xuất Đại lý bán lẻ xăng dầu được quyền mua hàng từ tối đa 3 nguồn thay vì…