/

Near Coin là gì? Dự đoán về tiềm năng và giá Near Coin trong tương lai

Sau khi đạt mức giá đỉnh lịch sử (ATH) $20.42 vào ngày 16/01 vừa qua, hiện tại mức giá NEAR đã quay về $10.78. Kể…