/

Giá heo hơi ngày 4/12 & dự báo giá heo hơi trong giai đoạn 2023-2024

Giá heo hơi là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá cả thực phẩm và lạm phát. Trong thời gian qua,…