Giao dịch khối lượng lớn diễn ra, Bitcoin chuẩn bị tăng mạnh?

CHỢ GIÁ - Nhiều giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn đã diễn ra sau khi đồng tiền mã hóa này này giảm mạnh. Đây…