Lợi nhuận ngành Ngân hàng ảm đạm, thu nhập của Nhân viên Ngân hàng vẫn tăng 

Tăng trưởng tín dụng chậm, nợ xấu cao, khiến bức tranh lợi nhuận ngân hàng năm 2023 tăng khá trầm lắng so với năm trước…