Facebook và Instagram sập toàn cầu. Người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản

Vào tối 22h ngày 5/3/2024. Người dùng facebook tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục bị đăng xuất ra khỏi…