ESOP là gì? Lợi ích của việc phát hành cổ phiếu ESOP cho doanh nghiệp

Chợ giá - ESOP là cổ phiếu mà nhiều công ty trao cho nhân viên của họ để nhân viên có cơ hội sở hữu…