/

KYC là gì? EKYC là gì? Lợi ích của việc sử dụng EKYC trong doanh nghiệp

KYC là gì? KYC (Know your customer), nghĩa là nhận dạng xác minh khách hàng điện tử, ngày nay được biết đến như một yếu…