/

Dữ trự ngoại hối của Hàn giảm 4,18 tỷ USD, chuyên gia lo ngại giá Won trong tương lai

Tổng kết cuối tháng 9, Hàn Quốc đã phải giảm dự trữ ngoại hối tháng thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh tỷ giá WON…