/

Dự báo giá Bitcoin mới nhất cho thấy đỉnh chu kỳ ở mức 180.000 USD

Giá Bitcoin có thể tăng hơn gấp đôi trong chu kỳ hiện tại nhờ vào các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF), sự kiện…