Dogwifhat trở thành đồng tiền Meme lớn thứ 4 thế giới sau khi vốn hóa thị trường đạt 2.6 tỷ đô la

Dogwifhat trở thành đồng tiền Meme lớn thứ 4 thế giới sau khi thành công huy động vốn cho việc trình chiếu token ở tinh…