Dogecoin tăng 11% vốn hóa thị trường sau khi nhận được sự ủng hộ từ Elon Musk

Dogecoin tăng 11% vốn hóa thị trường sau khi nhận được sự ủng hộ từ Elon Musk, CEO của Tesla. Ông cho rằng memecoin có…