/

Giá Đài Tệ hôm nay 13/10 giảm nhẹ nhưng có xu hướng tăng vào cuối năm

Sau khi tăng vào ngày 10/10 và 11/10 thì giá Đài tệ hôm nay 13/10  đang điều chỉnh giảm nhẹ. Cập nhật lúc 8h30 sáng…