/

Kế hoạch chia cổ tức lần đầu của Meta (Facebook) và chia ra 50 tỷ để mua lại cổ phiếu có thể chia rẽ các nhà đầu tư

Meta công ty chủ quản của Facebook đã công bố khoản chia cổ tức đầu tiên kể từ lần niêm yết lên sàn chứng khoán. Gã khổng…