Chứng chỉ quỹ là gì? Những lưu ý khi đầu tư chứng chỉ quỹ

Chợ giá - Chứng chỉ quỹ (Exchange Traded Fund) là một loại chứng khoán có tác dụng như một phương tiện thành lập quỹ đầu…