Tiềm năng từ chế biến sâu sản phẩm hồ tiêu

CHỢ GIÁ - Nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhận thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực chế biến sâu các sản…