/

Cách tính lãi gộp đơn giản cho người lười tính toán

Chợ giá - Trong các báo cáo tài chính bạn thường bắt gặp thuật ngữ “lãi gộp”. Vậy lãi gộp là gì? Cách tính lãi…