/

Điều gì sẽ xảy ra nếu Bitcoin ETF được phê duyệt ?

SEC hiện đang trên đà phê duyệt quỹ ETF bitcoin giao ngay đầu tiên ở Hoa Kỳ trên các sàn giao dịch chứng khoán chính…