Chống đối Bitcoin – Tuy nhiên công ty của Warren Buffett vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ từ tiền điện tử

Tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến bởi lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại. Điều này khiến cho rất nhiều công…