/

Bitcoin Cash là gì? Đồng Bitcoin Cash và đồng Bitcoin có khác gì nhau không?

Bitcoin Cash (BCH) là một loại tiền điện tử có nhiều đặc điểm giống như Bitcoin (BTC) nhưng cũng tích hợp một số thay đổi…