Bán khống là gì? Làm sao để đầu tư sinh lợi khi bán khống cổ phiếu?

Chợ giá - Bán khống là một phương thức giao dịch và đầu tư phổ biến được tận dụng khi giá thị trường đang giảm.…