Quy trình bảo lãnh ngân hàng 2024: Định nghĩa và lợi ích

Phản hồi: 1

Quy trình bảo lãnh ngân hàng là một phần quan trọng của hệ thống tài chính doanh nghiệp, mang lại sự hỗ trợ tài chính và tin cậy khi cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình này, từng bước một, để hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp có thể tình huống kết quả tích cực từ sự hỗ trợ này.

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

bo lanh ngan hang la gi
Bảo lãnh ngân hàng trong trường hợp thực hiện hợp đồng quan trọng

Bảo lãnh ngân hàng là việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

Bảo lãnh ngân hàng là một hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh. Nghĩa vụ tài chính này có thể là tiền, hàng hóa, dịch vụ,…

Các trường hợp bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 

Tổ chức tín dụng bảo lãnh cho bên được bảo lãnh thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với bên nhận bảo lãnh. Ví dụ, một công ty xây dựng có thể yêu cầu ngân hàng bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng xây dựng với một chủ đầu tư.

Bảo lãnh thanh toán: 

Tổ chức tín dụng bảo lãnh cho bên được bảo lãnh thanh toán cho bên nhận bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận. Ví dụ, một nhà nhập khẩu có thể yêu cầu ngân hàng bảo lãnh cho việc thanh toán tiền hàng cho nhà xuất khẩu.

Bảo lãnh dự thầu: 

Tổ chức tín dụng bảo lãnh cho bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trúng thầu theo hợp đồng đã ký với bên chủ đầu tư. Ví dụ, một công ty xây dựng có thể yêu cầu ngân hàng bảo lãnh cho việc trúng thầu một dự án xây dựng.

Lợi ích của bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, bao gồm:

Đối với bên được bảo lãnh:

 • Tăng cường uy tín, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng.
 • Giảm thiểu rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng.

Đối với bên nhận bảo lãnh: Đảm bảo được quyền lợi khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

Đối với tổ chức tín dụng: Thu được phí bảo lãnh.

Bảo lãnh ngân hàng là một công cụ tài chính quan trọng trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Nó giúp các bên tham gia giao dịch, hợp đồng giảm thiểu rủi ro và đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

Hướng dẫn quy trình bảo lãnh ngân hàng 

quy trinh bao lanh ngan hang
Ngân hàng ký hợp đồng bảo lãnh khi đã xác định nghĩa vụ và quyền lợi

Quy trình bảo lãnh ngân hàng là một chuỗi các bước được thực hiện từ khi khách hàng có nhu cầu bảo lãnh đến khi ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Quy trình này được quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy trình bảo lãnh ngân hàng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Khách hàng lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh

Khách hàng có nhu cầu bảo lãnh lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi đến ngân hàng. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các giấy tờ sau:


 • Giấy đề nghị bảo lãnh
 • Tài liệu về khách hàng
 • Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh

Bước 2: Ngân hàng thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị bảo lãnh, ngân hàng tiến hành thẩm định hồ sơ. Ngân hàng sẽ xem xét các yếu tố sau để quyết định cấp bảo lãnh cho khách hàng:

 • Năng lực tài chính của khách hàng
 • Tính khả thi của nghĩa vụ được bảo lãnh
 • Mối quan hệ giữa khách hàng và bên thụ hưởng

Bước 3: Ngân hàng ký kết hợp đồng bảo lãnh

Nếu hồ sơ đề nghị bảo lãnh được ngân hàng chấp thuận, ngân hàng sẽ ký kết hợp đồng bảo lãnh với khách hàng. Hợp đồng bảo lãnh là văn bản pháp lý xác lập nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng.

Bước 4: Ngân hàng phát hành bảo lãnh

Sau khi ký kết hợp đồng bảo lãnh, ngân hàng sẽ phát hành bảo lãnh cho khách hàng. Bảo lãnh là văn bản cam kết của ngân hàng sẽ thanh toán cho bên thụ hưởng khoản tiền được bảo lãnh trong trường hợp khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

Bước 5: Bên thụ hưởng yêu cầu thực hiện bảo lãnh

Trong trường hợp khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ của mình, bên thụ hưởng có thể yêu cầu ngân hàng thực hiện bảo lãnh. Ngân hàng có thời hạn 5 ngày để xem xét yêu cầu thực hiện bảo lãnh.

Bước 6: Ngân hàng thực hiện bảo lãnh

Nếu yêu cầu thực hiện bảo lãnh hợp lệ, ngân hàng sẽ thực hiện bảo lãnh bằng cách thanh toán cho bên thụ hưởng khoản tiền được bảo lãnh.

Quy trình bảo lãnh ngân hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào loại bảo lãnh và ngân hàng thực hiện bảo lãnh. Tuy nhiên, các bước cơ bản của quy trình này vẫn được áp dụng chung.

Một số lưu ý khi thực hiện bảo lãnh ngân hàng

 • Khách hàng cần nghiên cứu kỹ các điều khoản của hợp đồng bảo lãnh trước khi ký kết.
 • Khách hàng cần lưu ý các trường hợp ngân hàng có thể từ chối thực hiện bảo lãnh.
 • Khách hàng cần thanh toán phí bảo lãnh cho ngân hàng theo quy định.

Quy trình bảo lãnh ngân hàng khá đơn giản thực hiện và đây cũng là một công cụ tài chính hữu ích giúp khách hàng thực hiện các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý các quy định của pháp luật và của ngân hàng để thực hiện bảo lãnh một cách hiệu quả và an toàn.

Bạn thấy bài viết này thế nào?