[Link tải] Hướng dẫn điền mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2024

Phản hồi: 1

Chợ giá – Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 2 mẫu văn bản văn bản vay tiền cá nhân. Mẫu giấy vay tiền cá nhân gồm có những thông tin gì? Hãy đọc phần tiếp theo nhé!

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì hợp đồng cho vay giữa cá nhân với cá nhân với nhau thì không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên để đảm bảo về mặt pháp lý, mọi người đều đi công chứng hợp đồng vay tiền để đảm bảo an toàn về mặt luật pháp và an tâm hơn khi cho vay.

Một số trường hợp cho vay cá nhân, người cho vay và người vay không thực hiện công chứng mà tự soạn một hợp đồng biên bản tự phát và tự ký. Hợp đồng này khi xảy ra kiện tụng sẽ không có giá trị pháp lý. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu 2 mẫu hợp đồng tham khảo, theo các chuyên viên pháp lý khuyến nghị.

Nội dung ví dụ trong mẫu hợp đồng chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo trường hợp thực tế, bạn nên điều chỉnh và bổ sung thêm các nội dung cá nhân để phù hợp với hai bên.

Mẫu giấy cho vay tiền mới nhất 2021
Ví dụ về mẫu giấy cho vay tiền

Mẫu giấy vay tiền giữa cá nhân với cá nhân là gì?

Mẫu giấy vay tiền là loại hợp đồng viết tay hoặc đánh máy giữa các cá nhân với nhau, không liên quan đến các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, công ty tài chính. Ở hợp đồng đề cập đến các thông tin cơ bản của người đi vay, người cho vay, số tiền cần vay, hình thức giao tiền cũng như là quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Hợp đồng viết tay có thể không yêu cầu công chứng nhưng để đảm bảo an toàn, bạn nên đến các cơ quan công chứng tư nhân hoặc nhà nước để công chứng.

Mẫu giấy vay tiền giữa cá nhân có thể gồm các mục đích sau: vay tiền có thế chấp, vay tiền không thế chấp, vay tiền không lãi suất, vay tiền có lãi suất, vay kinh doanh, vay mua nhà, vay mua đất,…

Mẫu giấy mượn tiền cá nhân mới nhất 2024

TẢI NGAY MẪU GIẤY VAY TIỀN MỚI NHẤT 2021

Cách điền mẫu giấy cho vay tiền giữa cá nhân với cá nhân

Nếu bạn vay tiền bằng cách sử dụng phương pháp ký công chứng, bạn có thể đến các văn phòng công chứng, ở đó họ sẽ cung cấp một biểu mẫu vay tiền. Mẫu giấy vay tiền cho cá nhân dưới đây được chắt lọc nhiều thông tin cần thiết, giúp bạn vay tiền và cho vay an toàn, uy tín hơn.

Mỗi người cho vay sẽ có những tiêu chí khác nhau để bổ sung vào hợp đồng, do đó bạn cần linh hoạt để bổ sung thêm thông tin nhé!

Bên người cho vay (Bên A)

  • Ông/bà: điền tên của người cho vay vào
  • Năm sinh: ngày tháng năm sinh người cho vay
  • Chứng minh nhân dân (căn cước công dân): của người cho vay (lưu ý ghi chính xác)
  • Thường trú: nơi ở ghi trên hộ khẩu hoặc nhà của bạn

Bên người vay (Bên B):

Bạn điền thông tin tương tự như bên A.

  • Ông/bà: điền tên của người đi vay vào
  • Năm sinh: ngày tháng năm sinh người đi vay
  • Chứng minh nhân dân (căn cước công dân): của người đi vay
  • Thường trú: nơi ở ghi trên hộ khẩu

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Số tiền cho vay: đề cập đến số tiền cho vay bằng cả chữ và số.

Mục đích vay: để kinh doanh, nộp học phí, xây nhà, mua đất đai, mua xe,…

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

Thời hạn: bạn có thể để theo từng năm hoặc từng tháng, ghi cụ thể là hợp đồng cho vay ngày bắt đầu và kết thúc ngày nào

Phương thức: giao tiền mặt hoặc chuyển khoản

Ngoài ra bạn có thể bổ sung thêm ngày trả lãi và gốc định kỳ, nếu chậm nộp lãi thì sẽ phát sinh phí bao nhiêu.

Điều 3: Lãi suất vay

Hai bên thỏa thuận với nhau, và mức lãi suất không được quá 20%/năm theo quy định pháp luật

Có những hình thức cho vay khác như tổ chức tín dụng cho cá nhân vay, ngân hàng cho cá nhân vay, doanh nghiệp vay doanh nghiệp khác thì mức lãi suất sẽ khác.

Điều 4: Thỏa thuận và cam đoan

Khi đã thực hiện vay tiền thì vấn đề trả lãi hàng tháng, các trách nhiệm liên quan rất quan trọng. Mặc dù cho vay bằng thỏa thuận đơn giản, nhưng khi làm hợp đồng thì bạn cần ghi đầy đủ những nội dung chính, như:

Bên A: cam kết giao đúng số tiền nói trên hợp đồng cho bên B vào ngày nhất định.

Bên B: cam kết sử dụng số tiền trên theo đúng với mục đích sử dụng đã ghi trên hợp đồng.

Cuối cùng, cả bên cho vay và đi vay ký tên đầy đủ.

Mẫu giấy cho vay tiền viết tay giữa 2 cá nhân

mẫu giấy vay tiền viết tay
Giấy biên nhận vay tiền viết tay hợp pháp

Nếu số tiền trao đổi qua lại quá nhỏ thì bạn không cần làm hợp đồng cho vay. Bạn có thể làm là biên bản giao nhận tiền thay thế hợp đồng nhiều điều kiện ràng buộc. Trong biên bản này gồm có:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm….

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại ……..

Chúng tôi gồm có:

Tôi là ……., sinh năm: …, CMND số: … do Công an … cấp ngày …

và vợ là bà …, sinh năm: …, CMND số: … do Công an … cấp ngày  …

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Vợ/chồng tôi có vay của:

Ông/bà ………, sinh năm: ………, CMND số: ……..do Công an ….. cấp ngày ………………

và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CMND số: ……. do Công an ………….. cấp ngày ………,

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………….. số tiền sau:

Số tiền cho vay: …….. đồng (………. đồng) tiền Việt Nam;

Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: …

Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày……../………../…….. chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà ………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ………..và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là …..từ ông/bà………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay

(Tự viết giấy và ký tên, ghi rõ họ tên)

Sau này nếu có phát sinh tranh chấp hay làm việc với tòa án, thì bên A cũng có căn cứ để làm bẳng chứng cho việc vay tiền. Bạn có thể tham khảo thêm nhé!

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ thông tin mẫu giấy vay tiền là gì và cách viết một mẫu giấy vay tiền đơn giản để mỗi người muốn vay tiền đều có thể tự viết được. Để soạn mẫu cho vay này, bạn có thể chép tay lại hoặc đánh máy nội dung nhé.

Thanh Tâm – Chợ giá

5/5 - (1 bình chọn)